Veade verwerkt persoonsgegevens uiterst zorgvuldig. We verwerken persoonsgegevens om onze zorg en andere diensten goed en veilig aan te kunnen bieden. Ook via onze website kunnen we persoonsgegevens verwerken om u snel en voldoende te kunnen informeren.

We hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan.

Lees hierover meer in onze Privacyverklaring

Desgewenst kunnen wij u de privacyverklaring per post opsturen of u kunt een kopie afhalen op ons kantoor aan de Paranadreef 255 3563WK in Utrecht.