Klanttevredenheid

Het is belangrijk dat we de kwaliteit van onze zorg waarborgen, dit doen we door te werken volgens het HKZ-keurmerk.

HKZ-Keurmerk

Met dit keurmerk willen we zorgen voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg en hierdoor betere welzijn garanderen. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector, door dit keurmerk te behalen, laten we zien dat we kwaliteit in de zorg belangrijk vinden. Wij worden gecontroleerd op de eisen die hieraan gesteld worden door speciale toezichthouders. Niet alleen wij als zorginstelling worden gecontroleerd, ook instellingen met wie we samenwerken. Op die manier kunt u met vertrouwen ervan uitgaan dat we kwalitatieve zorg verlenen aan u of uw naasten.

Klanttevredenheids onderzoeken

Om een nadruk te leggen op de kwaliteit, houden wij telefonisch klanttevredenheidsonderzoeken. Onze cliënten krijgen bepaalde vragen en aan de hand van hun antwoorden kunnen we achterhalen hoe tevreden ze zijn. Als er aan een cliënt geen vragen gesteld kunnen worden, dan contacteren we zijn of haar naasten. Op basis van de antwoorden wordt er een score gekoppeld, als de score te laag is, gaan we bekijken hoe we dat kunnen verbeteren.

Ons klanttevredenheidsonderzoek over 2022 kunt u hier downloaden