Deel je ervaring

Bent u (niet) tevreden met de ondersteuning van u of uw naasten? Deel uw ervaringen met ons. Samen zoeken wij naar oplossingen of kijken hoe wij onze dienstverlening nog meer kunnen verbeteren.

Download hier de klachtenregeling.

Ben je niet tevreden?

Wij vinden het uitermate vervelend dat u niet tevreden bent over de zorg en helpen graag bij het zoeken naar een oplossing. Het kan zijn dat u verkeerd bejegend bent of afspraken niet zijn nagekomen. In alle gevallen vragen wij u graag het volgende te doen:

Het bespreken van uw ontevredenheid met uw vaste thuishulp lost in de meeste gevallen het probleem snel op. Blijf hierbij vooral niet met uw probleem zitten, daar krijgt u namelijk stress van. Dit kunt u beter voorkomen. Wij verwachten van onze medewerkers dat zij er altijd naar streven om uw ontevredenheid weg te nemen.

Heeft u geprobeerd met u vaste hulp het probleem op te lossen, maar is dit niet gelukt? Neem dan contact op met ons. De directe leidinggevende heeft meer middelen om het probleem op te lossen voor u en tevredenheid te creëren. U komt in contact met de leidinggevende door te bellen naar 088 000 61 61

Desondanks wij er niet vanuit gaan dat het zo ver gaat komen, bieden wij vooralsnog de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze Klachtenfunctionaris onderzoekt op basis van een klacht onder meer of de zorgaanbieder de zorg veilig, doeltreffend, doelmatig, tijdig en cliëntgericht heeft verleend. De Klachtenfunctionaris kan u helpen bij het opstellen van de klacht

Als de ondersteuning door de Klachtenfunctionaris niet leidt tot een voor u bevredigende oplossing dan kunt u een formele klacht indienen bij een erkende Geschilleninstantie. SPOT is aangesloten bij Geschilleninstantie Zorggeschil. Het Klachtenreglement van Stichting Zorggeschil vindt u hier.

 

De Geschilleninstantie kan een bindend advies uitbrengen en kan een schadevergoeding toekennen. De Geschilleninstantie doet uiterlijk binnen zes maanden na het voorleggen van de klacht uitspraak.