Algemene voorwaarden

Om onze dienstverlening helder te organiseren maken wij gebruikt van algemene voorwaarden. In deze algemene voorwaarden staan de rechten en plichten van de cliënt alsmede Veade beschreven.

Hier kunt u de algemene voorwaarden downloaden